top of page
Search
  • jujukol

Väittämä suunnasta on edelleen voimassa

Sain muutaman huolestuneen yhteydenoton kun selvisi että THL oli päivittänyt tautitapaustietoja ainakin edelliselle viikolle, eli viikko 12 (niin tosiaan oli, 35 tapausta ainakin HUS:in alueelle sinne oli ilmestynyt lisää). Ja kysymys oli että onko se aiempi väittämä siitä että tapausmäärät olisivat putoamassa nyt ollenkaan voimassa.


Ajoin päivitykset THL:n kannasta ja tein tarkistukset. Väittämä on edelleen voimassa. (toki olettaen että THL ei enää lisäile lukuja viime viikkoon tai edellisiin)


Kun paljon on keskusteltu koko Suomesta, HUS:ista ja Suomesta HUS:in ulkopuolella, niin laitan tähän alle kuvat joissa ne erikseen. Muuten samat, mutta toisessa on yhteismitallinen y-akseli, toisessa vapaa (jolloin muutos HUS:in ulkopuolella näkyy hieman paremmin).

53 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page