top of page
Search
  • jujukol

Täit eivät leviä päiväkodeissa eikä korona kouluissa

Joku ikäiseni saattaa muistaa tarinan Neuvostoliiton aikaisesta tilastoinnista, jolla maata johdettiin. Kansa tarvitsi kattiloita, ja maan ainoan kattilatehtaan kattilat olivat suosittuja. Niitä ei vaan riittänyt kaikille, ja valtionjohto päätti puuttua asiaan. Tehtaalle asetettiin uudet kovat tuotantotavoitteet. Ne oli helppo saavuttaa. Kun tuotanto mitattiin kiloissa, alkoi tehdas valmistamaan valtavan suuria kattiloita. Niin suuria etteivät ne venäläisen keittiön liedelle edes sopineet. Tuotantotavoitteet täytettiin ja valtionjohto oli tyytyväinen.


Se mitä ja miten mittaamme vaikuttaa toimintamme järkevyyteen ja tuloksiin. Tilastoilla on helppoa ohjata ihmisiä harhaan, ja huonot mittaustavat johtavat väärään toimintaan. Viime viikolla THL piti tiedotustilaisuuden jossa kansalle kerrottiin (kuva 1 alla) että ikäryhmäkohtaisissa tartuntamäärissä ei ole suurta eroa.


Kuva 1. THL:n kuva - Ilmaantuvuus ikäryhmittäin (Lähde: THL; 8.4 tiedotustilaisuuden materiaali)

Jos edellisen kuvan viesti jäi empiiriseltä evidenssiltä lukijalleen epäselväksi, jatkoi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysala omalla tiedotteellaan. (kuva 2)


Kuva 2. Helsingin kaupungin tiedote 8.4.


Kun tutkii hieman oikeaa dataa (kuva 3. Datalähde: THL) huomaa että 5-9 vuotiaiden tartuntamäärät (punainen viiva kuvassa) ovat nousseet noin 7-kertaisiksi tammikuun tasosta. Kun Helsingin yläkoulut siirrettiin etäopetukseen 15-19 vuotiaiden (kuvassa keltainen viiva) tartuntamäärä lähtivät nopeaan laskuun melko lailla itämisajan (5 vrk) viiveellä. Myös 10-14 vuotiaiden tapausmäärän kasvu tasaantui.


Kuva 3. Ikäryhmäkohtainen tartuntakehitys, HUS-alue.

Tapa jolla tartunnat jäljityksessä tilastoimme voi aiheuttaa melkoisen tilastointivirheen. Ja mikä pahinta, vääriä tulkintoja ja toimenpiteitä. Liian suuria kattiloita.


Jos lapsi on oireeton tai oireet ovat lievemmät, voidaan ensimmäinen tartunta rekisteröidä kotiin, vaikka todellisuudessa leviämispaikkana on koulu tai päiväkoti ja lapsi on sairastunut jo ennen vanhempiaan. Ajatusta tukee sekin että vaikka vanhempien ikäryhmien luvut ovat kääntyneet laskuun, on päiväkoti-ikäisten (5-9 v, punainen viiva kuvassa) osalta kehitys jatkunut kasvu-uralla aivan viime päiviin saakka.


Joten kun korona on ohi, ja palataan normaaliin, neuvon kaikkia päiväkodinjohtajia tiedottamaan uudella tavalla. Kun ennen laitoitte vanhemmille viestiä että "päiväkodissa on se jokasyksyinen täi-ongelma", niin tästä eteenpäin voitte kertoa koteihin että "teillä on kodeissanne taas täi-ongelma".828 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page