top of page
Search
  • jujukol

Nauttikaa hetki hyvästä olosta - koska viikon kuluttua mennään taas


Covid "ei-THL-analyytikoista" mm Ilkka Rauvola että Jari Kaija ovat sitä mieltä että epidemia mitattuna tartuntamäärillä per päivä kääntyy kohta taas kasvuun.


Murskasin numeroita. Olen samaa mieltä. Analyysini mukaan jo viikon päästä mennään taas kasvavilla tartuntaluvuilla. Kuva 1 (kuvassa on koko maa, mutta käytännössä HUS-alueen ennuste on sama; viikossa taas kasvuun)


Tartuntakehityksen hidastuminen on loiventunut, ja nyt ihmisten toiminta ja rajoitustoimien purku mm HUS alueella alkaa potkia takaisin.


Kuva 1. Uusien tartuntojen määrän muutos.

Vaikuttaa siltä että sekä sulkutoimia on aiemmin tehty järjettömästi kohdistamatta ja vaikutuksia ymmärtämättä. Nyt toimien purkua tehdään erittäin huonosti; datan valossa. Malli yllä (kuva 1) ei huomioi Helsingin lähiopetukseen siirtymistä 12.4, ja siten todellinen tartuntamäärän muutos tullee buustaamaan nopeammin ylös.


Altistumisdatan saaminen THL:n kannasta avoimeksi auttaisi nyt asiaa. Olen twitterissä päättäjiimme vedonnut että altistumisdata THL:ltä avattaisiin avoimeen datarajapintaan (koska se THL:llä on). Vaikkapa viikkotason data per altistumistyyppi (tyyliin kotona vai koulussa, juhlissa vai joukkoliikenteessä) auttaisi jo upeasti arvioimaan mitä tässä nyt järjellä ajatellen pitäisi tehdä. Nyt THL-dataa ei avata ja rajoituksia avataan (kunnallisvaalit tulossa) - siinä uskossa että kaikki kääntyi jo parempaan (kuten maaliskuussa kääntyikin, hetkeksi).


Tässä ei vielä hyvät helise.

756 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page