top of page
Search
  • jujukol

Laput luukulle ja lomille

Updated: Apr 6, 2021

Julkisuudessa on käyty keskustelua viime päivinä covid-epidemian hillitsemiseksi toimenpannuista rajoitustoimista.


On kerrottu että niiden tulee olla tarkkarajaisia ja tietoon pohjautuvia. Kuten hallitus on ilmoittanut "laadukkaan päätöksenteon varmistamiseksi päätökset valmistellaan huolellisesti ja tutkimustietoon pohjautuen."


Poimin tähän nyt esimerkin ja tutkin hieman asiaa.


Pohjois-Karjalan ravintoloiden sulkeminen


Ravintoloiden sulkeminen tapahtui hallituksen päätöksellä 28.3.2021. Kuten kuvasta (kuva 1) nähdään Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella (alueella on 163.600 asukasta) todettiin ennen sulkupäätöstä keskimäärin 3 uutta tautitapausta päivässä. YLE tosin jo ennakoivasti 13.3. uutisoi alueen keskuskaupungin Joensuun olevan lähestymässä leviämisvaihetta.


Kuva 1. Pohjois-Karjalan covid-tartunnat per päivä (Lähde: THL:n data)

Ainakaan tartuntatautilain hengen mukaan näitä päätöksiä ei oikein voi perusteltuina pitää. Tartuntalukujen määrä tai kehityssuunta eivät siis sinällään puoltane tehtyjä toimenpiteitä. Tartuntatautilain 58 g §:n mukaan tilat voidaan sulkea jos


1) sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän, jolta tieto on saatavilla, aikana todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on vähintään 50;


2) kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella; ja


3) tartuntojen määrän sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan asiantuntija-arvion mukaan johtavan sairaala- ja tehohoidon tarpeen merkittävään lisääntymiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden tai asiakkaiden hoivan tai potilaiden hoidon olennaiseen vaarantumiseen taikka muuhun vastaavaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumiseen.


Mitä ilmaantuvuuteen tulee, on se sulkupäätöshetkellä ollut luokkaa (14 vrk kertaa 2,5 tartuntaa per vrk jaettuna 160.000 asukasta) noin 20 tapausta 100.000 asukasta kohden. Ei siis millään matematiikalla ylittänyt lain 58 g §:n raja-arvoa 50 per 100.000 asukasta. Tälläkään hetkellä sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku ei ole yli 50:ä.


Olen korostanut lakitekstistä 2:sta ja 3:tta ehtoa yhdistävän lakisanan "ja". Ne jotka lakia tuntevat voisivat kommentoida sen merkityksen; mielestäni "ja" tarkoittaa että molempien ehtojen tulee toteutua samanaikaisesti. Jos vain toinen toteutuu, ei laillisia edellytyksiä ole. Tosin tämän päätöksen osalta kysymys on toteutuiko kumpikaan jälkimmäinen ehto. Mutta jos kaikkien kolmen ehdon tuli toteutua että toimenpide voitiin tehdä, niin uskallanpa väittää että toimenpiteellä ei ollut tartuntatautilain mukaisia laillisia perusteita.


Kun todellinen päätöksen peruste ei ole tiedossa, mutta (kun ilmaantuvuusluku ei riitä päätökseen) päätös lienee tehty 2:n ja 3:n ehdon samanaikaisella toteutumisella.

Joten pystyn vain arvioimaan että


  • Alueella ei kyetty selvittämään 2 tai 3 päivittäisen tartunnan "tautiryppäitä" ja/tai

  • alueen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumisen riski oli olemassa.


Lukujen osalta olisin halunnut tehdä tartuntaennusteenkin, mutta valitettavasti mikään ennustemallini ei kykene 2-3 tapauksen tartuntamääriä arimoimaan. Toisaalta lienee aivan sama mitä toteumadataa tai ennustetta tässä koettaa kertoa jos valtion luotatettavaksi koettu tiedonvälittäjä YLE:kin uutisoi kolmen tartunnan päivävauhdista (per 160 000 asukasta) että "alue on lähestymässä leviämisvaihetta".


Samaa hallituksen päätöstä voidaan arvioida myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta. (kuva 2)

Kuvan alueista Lapin (Kittilää lukuun ottamatta), Kainuun ja Etelä-Pohjanmaan ravintoloita ei suljettu. Ilmeisesti siellä riskiä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumisesta ei ollut olemassa. Hiihtolomat tartunnanjäljitystiimissä oli kai jo pidetty.


Lisäksi kuvaa tarkastelemalla voi pohtia mitkä alueista todellisuudessa koskaan ylittivät vaaditun 50 tautitapausmäärän 14 vuorokauden aikana. Sen voi jokainen itse tsekata, THL:n data) .
Haluan lopuksi lisätä että toivon että pääsemme eroon covid-epidemiasta. Taudin rajoittamiseen ja tukahduttamiseen tarvitaan toimenpiteitä. Niiden tulisi vain olla oikeasuhtaisia, tarkkarajaisia ja järkeviä. Esimerkiksi tällä hetkellä lasten tartuntamäärät ovat kasvaneet nopeasti (kuva 3) ja toimenpiteitä olisi järkevää tehdä sen tiedon pohjalta.


Kuva 3. Lasten ja nuorten tartunnat.

718 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page