top of page
Search
  • jujukol

Hallituksen uusi tietojohtamisformaatti: "Kilautan kaverille"

Seurasin eilistä eduskunnan täysistuntoa YLE Areenasta. Käsiteltävänä oli "Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi." Siis lähetekeskustelu ennen kuin valtioneuvoston 28.3 tekemät alueelliset ravitsemisliikkeiden sulkemiset menevät talousvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan jälkikäteiseen valvontaan.


Keskustelussa edustaja Aittakumpu kertoi karua viestiä mm. Kuusamon yrittäjien tilanteesta. "Olin ennen pääsiäistä yhteydessä Kuusamoon, josta sain sellaisen arvion, että siellä tuo pääsiäisen kiinniolo tietää arviolta 10—15 yrityksen konkurssia. Vastaava hankala tilanne on muuallakin, ja jokainen päivä, jonka ravintola joutuu olemaan kiinni, on kova taloudellinen isku niin yrittäjälle kuin hänen perheelleen ja hänen työntekijöidensä perheille."


Eduskuntahan oli edellyttänyt että sulkutoimet rajataan alueellisesti ja ajallisesti vain välttämättömään. Lähetekeskustelussa ilmeni pääministeri Marinin kertoneen että THL:n ei pystynyt päätöshetkellä kuntakohtaisia tietoja antamaan. Asioita tiedusteltiin muilla tavoin. Ilmeisesti Lappi oli ainoa alue josta kaverit viikonloppuna kyselyihin vastasivat, kun sinne kilauteltiin.


"Lappia lukuun ottamatta hallitus teki siis uusimman rajoituspäätöksensä maakunnittain, sillä pääministeri Sanna Marin totesi, että THL ei pysty antamaan tarkempia alueellisia arvioita. Marin totesi Iltalehdelle: ”Eduskunta on edellyttänyt, että isoilla laajoilla alueilla meidän pitäisi pyrkiä arvioimaan tautitilannetta myös maakuntaa pienemmissä alueissa. THL on omalta osaltaan todennut, että he eivät pysty tekemään maakuntatasoista pienempää kuntakohtaista arviointia.” " (lainaus täysistunnon pöytäkirjasta). Iltalehden artikkeli asiasta.


Kyllä tässä nyt jokin on pahasti pielessä. THL:n keräämä data on luotettavaa, rajapinta on avoin ja THL:ssä on osaavaa data-analytiikkaväkeä.


Kuntakohtaisen ilmaantuvuus-tiedon haku taulukkoon THL:n kannasta vei minulta 3 minuuttia 12 sekuntia. Taulukko kuntakohtaisilla tartuntamäärillä ja siitä lasketulla ilmaantuvuusluvulla on tässä liitteenä. (On toki tiedossa että THL ei tietosuojasyistä julkista tietoja sellaisista kunnista, joissa on koko koronaepidemian aikana ollut vähemmän kuin viisi vahvistettua tartuntaa. Mutta niiden kuntien osalta ei missään olosuhteissa voitaisi suurissa ilmaantuvuusluvuissa ollakaan, joten rajoitustoimia sinne olisi järjetöntä tehdäkään. Ja THL voisi aina kerätä tarkempaa tietoa ja julkistaa vain sellaisen tason joka suojaa yksityisyyttä)


kunnittainvk11-12
.xlsx
Download XLSX • 36KB

Miksi meillä edes kerätään dataa, jos sitä ei päätöksentekoon haluta tai osata käyttää?


"Kilauta kaverille" toimii viihdeohjelmaformaatissa, mutta nyt päätetään todella isoista asioista. Päätetään yrittäjien mahdollisuudesta jatkaa tai mennä konkurssiin. Seuraavana tämän hallituksen formaatissa mennäänkin sitten varmaan oljenkorsilla "Fifty-Fifty" tai "Kysy yleisöltä".


Jos mennään "Kysy Yleisöltä" -oljenkorrella niin alla ajantasainen kuva, jolla jokainen yleisössä voi osallistua. Sen tuottamiseen minulta huonolta data-analyytikolta meni 30 minuuttia. Veikkaan että THL:n kaverit pyöräyttäisivät sen 5:ssä minuutissa. Eli:


Kuva 1. Viikkojen 11 ja 12 perusteella laskettu kuntakohtainen ilmaantuvuusluku (luokat).

Niille jotka eivät tartuntautilain 58 g pykälää satu muistamaan, niin liiketilan sulkemisraja on tuo 50. Se on ilmaantuvuusluku, joka lasketaan uusista tartunnoista per 14 vuorokautta per 100 000 asukasta. Ja eduskunta on nimenomaisesti edellyttänyt että kaikki rajoitustoimet ovat tarkkarajaisia, eivät maakuntatasoa.


Kuten eilen kirjotin tätäkin "kysy yleisöltä" oljenkortta tärkeämpää nyt on varmistaa etteivät lasten tartunnat lisäänny ja uuden variantit pysäytetään rajoilla. Siinä on todellinen pohja Suomen nopealle toipumiselle.


914 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page