top of page
Search
  • jujukol

Faktatarkistus - lasten ja nuorten tartunnat

Updated: Apr 3, 2021

Helsingin Sanomat uutisoi eilen (1.4) lasten lisääntyvistä tartuntamääristä. Alkuperäisessä artikkelissa oli melkoinen numerovirhe, mutta onneksi @jukka235 siitä huomautti ja artikkelia korjattiin.


Tehdäänpä kuitenkin pieni faktantarkastus. Alla kuvissa koko epidemian ajalta kaikki tartuntamäärät per ikäryhmä. Huomaa että muutoksen havainnollistamiseksi ikäryhmien y-akselit eivät ole samat. Mitä HS artikkeliin tulee, väite oli oikein, MOT.


Toisaalta (kuva 1) on nähtävissä että lasten tartuntojen määrä tasaantumassa, ja nuorten tartuntojen määrä on lähtenyt laskuun edellisten (noin 3 viikon takaisten) sulkutoimien jälkeen.


Kuva 1. Alle 20-vuotiaiden tartunnat.

Kuva 2. 20-40 vuotiaiden tartunnat

Kuva 3. 40-60 vuotiaiden tartunnat.Kuva 4. Yli 60 vuotiaiden tartunnat

265 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page